Header ADS
SELAMAT DATANG DI WEBSITE SMK NEGERI 2 BANYUMAS, VISI KAMI : ”MEWUJUDKAN INSAN YANG MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, TERAMPIL, BEKERJA, BERWIRAUSAHA SERTA BERKARAKTER PENCASILA", MISI KAMI : 1. MENERAPKAN PEMBELAJARAN YANG BERPUSAT PADA MURID SESUAI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI 2. MEMBINA KETERAMPILAN MURID MELALUI PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN, 3. MENJALIN KERJA SAMA YANG HARMONIS DENGAN INSTANSI LAIN DAN DUNIA KERJA, 4. MENUMBUHKAN PROFIL PELAJAR PANCASILA.

KAMPUS SMK

Header ADS
Header ADS
SELAMAT DATANG DI WEBSITE SMK NEGERI 2 BANYUMAS, VISI KAMI : ”MEWUJUDKAN INSAN YANG MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, TERAMPIL, BEKERJA, BERWIRAUSAHA SERTA BERKARAKTER PENCASILA", MISI KAMI : 1. MENERAPKAN PEMBELAJARAN YANG BERPUSAT PADA MURID SESUAI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI 2. MEMBINA KETERAMPILAN MURID MELALUI PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN, 3. MENJALIN KERJA SAMA YANG HARMONIS DENGAN INSTANSI LAIN DAN DUNIA KERJA, 4. MENUMBUHKAN PROFIL PELAJAR PANCASILA.

KAMPUS SMK

Header ADS

Bulan: Juli 2021

KEGIATAN MPLS TP. 2021-2022

Dilihat : PIDATO KEPALA SMK NEGERI 2 BANYUMAS DALAM ACARA PEMBUKAAN MPLS KEGIATAN MPLS 12 – 14 JULI 2021 Ada 5 halaman untuk melihat halaman berikutnya Klik baris terakhir tanda panah kebawah DAFTAR PESERTA MPLS Ada 11 halaman untuk melihat…

PIDATO KEPALA SMK NEGERI 2 BANYUMAS MENYAMBUT TAHUN AJARAN BARU 2021-2022

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH subhanahu wa ta’ala Tuhan yang Maha Esa atas berkah limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, khususnya  ananda peserta didik yang telah berhasil masuk dan diterima menjadi peserta didik baru…