Header ADS
SELAMAT DATANG DI WEBSITE SMK NEGERI 2 BANYUMAS, VISI KAMI : ”MEWUJUDKAN INSAN YANG MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, TERAMPIL, BEKERJA, BERWIRAUSAHA SERTA BERKARAKTER PENCASILA", MISI KAMI : 1. MENERAPKAN PEMBELAJARAN YANG BERPUSAT PADA MURID SESUAI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI 2. MEMBINA KETERAMPILAN MURID MELALUI PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN, 3. MENJALIN KERJA SAMA YANG HARMONIS DENGAN INSTANSI LAIN DAN DUNIA KERJA, 4. MENUMBUHKAN PROFIL PELAJAR PANCASILA.

KAMPUS SMK

Header ADS
Header ADS
SELAMAT DATANG DI WEBSITE SMK NEGERI 2 BANYUMAS, VISI KAMI : ”MEWUJUDKAN INSAN YANG MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, TERAMPIL, BEKERJA, BERWIRAUSAHA SERTA BERKARAKTER PENCASILA", MISI KAMI : 1. MENERAPKAN PEMBELAJARAN YANG BERPUSAT PADA MURID SESUAI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI 2. MEMBINA KETERAMPILAN MURID MELALUI PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN, 3. MENJALIN KERJA SAMA YANG HARMONIS DENGAN INSTANSI LAIN DAN DUNIA KERJA, 4. MENUMBUHKAN PROFIL PELAJAR PANCASILA.

KAMPUS SMK

Header ADS
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BANYUMAS SMK PUSAT KEUNGGULAN MEMPUNYAI 3 PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA TEKNIK PENGELASAN DAN FEBRIKASI LOGAM TEKNIK OTOMOTIF
BKK

Bursa Kerja Khusus (BKK)

Dilihat : Banyumas:   LOWONGAN PEKERJAANMANUFAKTURING OTOMOTIF CIKARANG Perusahaan Otomotif di EJIP Cikarang yang memproduksi Body Part, Drive Train, dan Engine Part membuka lowongan untuk Operator dengan persyaratan : PERSYARATAN :• Laki-laki lajang/ belum pernah menikah• Kelas XII/ Calon Alumni…

KS

Sambutan Kepala Sekolah

Dra. Nuraeny Haryanti Assalamu’alaikum wr.wb. Alhamdulillahi Robbil Alamin kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahNya sehingga website SMK Negeri 2 Banyumas ini dapat terbit. Dunia pendidikan dalam era informasi yang begitu pesat, sangat diperlukan berbagai sarana…