Header ADS
SELAMAT DATANG DI WEBSITE SMK NEGERI 2 BANYUMAS, VISI KAMI : ”MEWUJUDKAN INSAN YANG MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, TERAMPIL, BEKERJA, BERWIRAUSAHA SERTA BERKARAKTER PENCASILA", MISI KAMI : 1. MENERAPKAN PEMBELAJARAN YANG BERPUSAT PADA MURID SESUAI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI 2. MEMBINA KETERAMPILAN MURID MELALUI PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN, 3. MENJALIN KERJA SAMA YANG HARMONIS DENGAN INSTANSI LAIN DAN DUNIA KERJA, 4. MENUMBUHKAN PROFIL PELAJAR PANCASILA.

KAMPUS SMK

Header ADS
Header ADS
SELAMAT DATANG DI WEBSITE SMK NEGERI 2 BANYUMAS, VISI KAMI : ”MEWUJUDKAN INSAN YANG MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, TERAMPIL, BEKERJA, BERWIRAUSAHA SERTA BERKARAKTER PENCASILA", MISI KAMI : 1. MENERAPKAN PEMBELAJARAN YANG BERPUSAT PADA MURID SESUAI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI 2. MEMBINA KETERAMPILAN MURID MELALUI PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN, 3. MENJALIN KERJA SAMA YANG HARMONIS DENGAN INSTANSI LAIN DAN DUNIA KERJA, 4. MENUMBUHKAN PROFIL PELAJAR PANCASILA.

KAMPUS SMK

Header ADS
WKS2

WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KESISWAAN

WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KESISWAAN


TUGAS DAN WEWENANG WAKA BIDANG KESISWAAN

TUGAS WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KESISWAAN
 1. Menyusun program pembinaan kesiswaan
 2. Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa / OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah / siswa serta pemilihan pengurus OSIS
 3. Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi
 4. Menyusun program dan jadwal pembinaan secara berkala dan insidental
 5. Membina dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, kekeluargaan, dan ketaqwaan
 6. Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan calon siswa penerima bea siswa
 7. Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah
 8. Mengatur mutasi siswa
 9. Menyusun program kegiatan ekstrakurikuler
 10. Menyusun laporan pelaksanaan kesiswaan secara berkala
WEWENANG WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KESISWAAN
 1. Menyusun program pembinaan siswa / OSIS
 2. Melaksananakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa /OSIS
 3. Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi
 4. Menyusun program dan jadwal pembinaan siswa / OSIS secara berkala dan insidental
 5. Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, kekeluargaan, dan ketaqwaan
 6. Melaksanakan pemilihan calon siswa eladan dan calon siswa penerima beasiswa
 7. Memilih siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah
 8. Terbinanya kegiatan sanggar MGMP/media
 9. Tersusunnya laporan pendayagunaan sanggar MGMP/media
 10. Terlaksananya pemilihan guru teladan
 11. Terbinanya kegiatan lomba-lomba bidang non akademis
 12. Mengatur mutasi siswa
 13. Menyusun program kegiatan eksrakurikuler
 14. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan secara berkala
TANGGUNG JAWAB WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KESISWAAN
 1. Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu untuk melaksanakan tugas berpedoman kepada perintahNya dan meninggalkan laranganNya
 2. Tanggung jawab revolusi yaitu untuk memperjuangkan, mempertahankan, mengembangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 3. Tanggung jawab sosial, yaitu kepada anggota masyarakat, ikut aktif bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
 4. Tanggung jawab institusi / kelembagaan, yaitu kepada organisasi dan kepada Kepala Sekolah
 5. Tanggung jawab hati nurani, yaitu kepada diri sendiri
HASIL KERJA YANG DIHARAPKAN
 1. Tersusunnya program pembinaan kesiswaan dengan baik
 2. Tersusunnya bimbingan, pengaarahan dan pengendalian kegiatan siswa / OSIS dengan baik terutama penegakkan disiplin
 3. Terbinanya pengurus OSIS dalam berorganisasi secara efektif dan efisien
 4. Tersusunnya program dan jadwal pembinaan siswa secara berkala dan insidental
 5. Terbinanya dan terlaksananya koordinasi pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, kekeluargaan, dan ketaqwaan
 6. Terlaksananya pemilihan calon siswa teladan dan calon siswa penerima bea siswa
 7. Terpilihnya siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah
 8. Teraturnya mutasi siswa
 9. Tersusunnya program kegiatan ekstrakurikuler
 10. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan secara berkala

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *